ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Οι αναφερόμενοι στο παρόν όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν κάθε πώληση που πραγματοποιείται από το ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) με την επωνυμία RezArte handmade fashion.

Όσοι εισέρχονται και συναλλάσσονται με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρείται ότι συναινούν στο σύνολο των όρων και προϋποθέσεων χωρίς επιφύλαξη.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Τα προϊόντα είναι χειροποίητα ένα προς ένα, σε μικρό απόθεμα ή κατόπιν παραγγελίας.
Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον χρήστη γίνεται και η εξόφληση.
Η αποστολή του προϊόντος ακολουθεί την εξόφληση.
Η παράδοση στην εταιρεία αποστολής γίνεται εντός μιας εργάσιμης ημέρας, εφόσον το προϊόν είναι διαθέσιμο, άλλως εντός 20 ημερών ή κατόπιν συμφωνίας.
Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία παραγγελίας και αποστολής είναι ακριβή, άλλως θα επιβαρυνθείτε με τυχόν πρόσθετα έξοδα.
Με την παράδοση του προϊόντος στην εταιρεία αποστολής, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον χρήστη ο κωδικός αποστολής.
Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για προβλήματα που θα προκύψουν από καταστάσεις ανωτέρας βίας, απροσδόκητα γεγονότα ή καθυστερήσεις που αφορούν στην εταιρεία αποστολής.
Για παραλαβές από το κατάστημα, θα αποθηκεύσουμε την παραγγελία για έως και 3 ημέρες, εκτός εάν γίνει προπληρωμή στο κατάστημα για μια νέα παραγγελία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η εταιρεία μας έχει πολιτική επιστροφών 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές μετά την παρέλευση των 10 ημερών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της επιστροφής είναι η εντός 10 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος παράδοσή του στην εταιρεία μας στην αρχική του κατάσταση, αφόρετο ή αχρησιμοποίητο,  με την ετικέτα / καρτελάκι στην αρχική τους θέση και στην αρχική του συσκευασία, συνοδευόμενο από το παραστατικό αγοράς.

Η επιλογή του τρόπου επιστροφής και η ευθύνη για το προϊόν κατά την επιστροφή βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη/πελάτη.

Προϊόντα προσαρμοσμένα ή εξατομικευμένης παραγγελίας δεν επιστρέφονται.